Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: [2023.11.08]

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) az ETA a.s., útca Křižíkova 148/34, 186 00 Prága 8, Csehország, Adószám: CZ27544001; e-mail info@eta.hu; a továbbiakban: Üzemeltető, Eladó vagy ETA a.s.) által üzemeltetett www.eta.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat csak természetes személyek tudják igénybe venni.
Az ETA A.S., mint az eta.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az ETA a.s. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az eta.hu erre a célra szolgáló felülete, az ETA a.s. által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁFF módosításának elfogadását jelenti. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló jogosult a módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

1. FOGALMAK:

ETA a.s./Eladó jelenti az ETA a.s. csehországi székhelyű gazdasági társaságot (utca Křižíkova 148/34, 186 00 Prága 8, Csehország, Adószám: CZ27544001);
Felhasználó/Ügyfél: Az a természetes személy, aki az Eladó/Üzemeltető által nyújtott elektronikus Szolgáltatást vesz igénybe és/vagy a Weboldalon keresztül megrendelést ad le.
Saját fiók/Profilom: az Ügyfél az eta.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az eta.hu-n, az ETA a.s. részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.
A Saját fiók/Profilom menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat ( számla, stb.).
A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Az ETA a.s. jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az eta.hu használatából, abban az esetben, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja az eta.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatnak minősül például, amikor az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.
Kedvencek: az eta.hu-n az Ügyfélnek lehetősége van a Kedvencek menüpontban egyéni terméklistákat összeállítani Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket követni kívánnak egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében - az Eladó által biztosított termék-, és szolgáltatáskövető-szolgáltatáson (Kereskedelmi Értesítések) keresztül.
Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben az összegyűjtött termékeket vagy szolgáltatásokat az Ügyfél egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében követheti, később a Kosárba helyezheti és megrendelheti, vagy törölheti;
Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban. 
Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.
A kosár információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” vagy a „Saját fiók/Kedvencek” szekcióban helyez el.
Weboldal: a www.eta.hu weboldalon található online kereskedelmi áruház az ETA a.s. oldal és aloldalai;
Termék: minden olyan az ETA a.s. Weboldalon feltüntetett és szereplő által listázott, eladásra kínált – főleg divatcikkel és életstílussal foglalkozó – termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;
Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül elektronikus úton jön létre, a Szerződés a számlával együtt megőrzésre kerül.
Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.
Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés ( például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről. 
Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.  
Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.
Kereső algoritmus: A kereső algoritmus automatizált és három fő elemet tartalmaz: szöveg szerinti relevanciát (a pontszámot a keresett szöveg és a termék adatai közti egyezés adja), a termék népszerűségét az eMAG platformon és teljesítményét az adott keresés során (a vásárlók érdeklődése a termékre vonatkozóan a keresés során)

2.MEGRENDELÉS

2.1. Saját fiók/Profil

2.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
2.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le az eta.hu-n, az ETA a.s. részére, Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

2.2. Megrendelés leadása

2.2.1.  Az eta.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés és Véglegesítése gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.
2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
2.2.4. Az Eladó rögzíti, hogy a Weboldalon csak azokat a termékeket szánja eladásra, amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek. A Weboldalon megjelenő reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalon és/vagy a szociális média csatornákon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását célozzák, és nem kötelezik az ETA a.s.-t, hogy raktáron tartson vagy értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes termékekhez.
2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is. („Szállítás megerősítése”)
A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)
2.3.2.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
2.3.3. Az ETA a.s. a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:.
– Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára. A banki átutaláshoz nemzetközi formátumú (IBAN) bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.
2.3.4. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
2.3.5. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
2.3.6. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
 – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

3. SZÁLLÍTÁS 

3.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.
3.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
3.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
3.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

4.A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

5. SZÁMLÁZÁS

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
5.2. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
5.2.1. Az ETA a.s. által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjról külön számla kerül kiállításra az 5.3. pontban foglaltaknak megfelelően.
5.3. Az ETA a.s. az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elérhető az Ügyfél Saját elektronikus fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül  a Saját fiókban megadott e-mail címre.
5.4. Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az ETA a.s. ügyfélszolgálatát.
5.5. ETA a.s. fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.
5.6 RRP - A weboldalon megjelenő ajánlott ár az, melyet a márka gyártója, vagy az ETA a.s. beszállítója ajánl az adott termékre. Ez az ár a weboldalon az ETA a.s. eladási ára mellett látható, tájékoztató jelleggel vásárlóink számára.  
5.7. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, az ETA a.s. e-tekintetben felelősségét kizárja.

6. ELÁLLÁS,TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:
6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
6.1.2. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi linken érhetők el:
http://eta.hu/pages/elallasi-feltetelek
6.2. Az ETA a.s. a Vásárlói számára a Weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 14 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a Weboldalon található feltételek szerint.
http://eta.hu/pages/visszakuldesi-informacio
6.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
(i) a Vásárló sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre;
(ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre;
(iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy
(iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.
6.4 ETA a.s. fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az ETA a.s. ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Minden ETA a.s. által az eta.hu weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az ETA a.s. jótáll azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják. Az ETA a.s. által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
Az ETA a.s. a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
7.2. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti az info@eta.hu címre. Az ETA a.s. fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására. 

8. FELELŐSSÉG

8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az ETA a.s. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az ETA a.s.-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az ETA a.s. Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
9.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az ETA a.s. megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az ETA a.s. fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az ETA a.s. szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító ETA a.s. alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
9.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

10. SZELLEMI TULAJDON

10.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az ETA a.s. tulajdonát képezi és az ETA a.s. ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
10.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az ETA a.s. kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.
10.4. Amennyiben az ETA a.s. egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

11. TITOKTARTÁS

11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
11.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
11.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

12. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

12.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az ETA a.s. Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:
(i) a Saját fiókban a „Hírlevél beállítások” menüpont alatt;
(ii) a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
(iii) vagy kapcsolatba lépve az Eladóval
12.2.A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe:
"Kosár", az Eladó Kereskedelmi Értesítésben informálja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:  
• A „Kosár” felületre helyezett Termékek árváltozásairól; 
• a Kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról; 
• A Termékek „Kosár”-ban létéről. 
"Kedvencek", az Eladó tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a Kereskedelmi Értesítésben az alábbiakról:
• A „Kedvencek” részbe helyezett Termékek árváltozásairól 
• A „Kedvencekbe” helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról
12.3. Termékek vásárlása esetén az ETA a.s. Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról: 
• A megvásárolt Termékekhez kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról. 
A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, az Eladótól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy az Eladóval közvetlen kapcsolatba lépve e célból. 
Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvéleménykutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvéleménykutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvéleménykutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található.  A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy az Eladóval kapcsolatba lépve. 
12.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

13. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

13.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: 
http://eta.hu/pages/adatvedelem

14. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

14.1. A Weboldal sütiket használ, az ETA a.s. sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://eta.hu/pages/cookie-szabalyzat

15. VIS MAIOR

15.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az ETA a.s.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi ETA a.s. számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
15.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
15.3.  Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

16.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
16.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
16.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
16.4. Az ETA a.s. és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Békéltető Testület illetékes hatósága elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel. 
16.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módjának és feltételeinek változását, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. A módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.